Underkänd OVK, problem med lukter eller hög energiförbrukning?

När ventilationskanalerna läcker får hela fastigheten problem. Lukter sprids mellan lägenheterna och fläktarna på taket får jobba onödigt mycket. Driftkostnaderna ökar och de boende får sämre luftkvalitet, vilket kan leda både till missnöje och hälsoproblem. Även OVK-besiktningen kan bli underkänd på grund av läckande ventilationskanaler.

Certifierade att installera FuranFlex® och VentilFlex®

Som tur är finns det en smart lösning: relining med FuranFlex® och VentilFlex®. Vi på SVS (Södertörns Ventilationsrengöring och Sanering Aktiebolag) har valt att endast arbeta med denna lösning, som är originalet för relining av ventilationskanaler. FuranFlex® och VentilFlex® har använts i allt från allmännyttans flerfamiljshus till kanaltätning i kulturbyggnader som Kaknästornet och Stockholms stadshus.

Se filmen som visar hur installationen går till!

FuranFlex® och VentilFlex® förs ner i den befintliga ventilationskanalen och blåses sedan upp med en särskild ångmaskin. Materialet anpassar sig till den befintliga kanalen och härdas. Resultatet blir en fullständigt tät ventilationskanal med bibehållen kanalarea.

FuranFlex® och VentilFlex®. Vilken är skillnaden?

Vi skriver FuranFlex® och VentilFlex® som om det vore samma produkt – och så är det nästan. Metoden är densamma men produkterna är anpassade till olika kanaldimensioner. VentilFlex® används upp till
kanaldimensionen 1 000 mm. FuranFlex® används när ventilationskanalerna är riktigt stora, över 1 000 mm.

Mycket smartare än att installera nya ventilationskanaler

Att täta ventilationskanalerna, eller utföra relining som det också kallas, är en investering i fastigheten. En studie har visat att omkring 80 % av alla flerfamiljshus har ventilationskanaler som läcker.* Behovet att åtgärda kanalerna är stort och allt fler fastighetsägare ifrågasätter de höga kostnaderna och det stora ingreppet i fastigheten som sker när kanalerna byts ut till nya kanaler. Tätning av ventilationskanalerna med FuranFlex® och VentilFlex® är en betydligt smartare och mer kostnadseffektiv metod som efterfrågas allt mer.

*Förstudie av WSP på uppdrag av BeBo, 2014.

OVK-besiktningar och Radonmätningar

SVS har också behöriga OVK-kontrollanter som du kan anlita till nästa OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll). Vi utför även radonmätningar och ger förslag på åtgärder vid förhöjda radonvärden. Välkommen att kontakta oss!

Hans_Lihammar_SVS

Vill du ha en offert på kanaltätning?

Kontakta mig och mina kollegor!

08-777 70 18

info@absvs.se